fbpx

Á stofunni starfa sérfræðingar í skattamálum sem veita jafnt einstaklingum og fyrirtækjum heildstæða skattaráðgjöf bæði hér á landi og á sviði alþjóðlegs skattaréttar og tvísköttunarsamninga. Við höfum veitt fjölda fyrirtækja skattaráðgjöf, þ. á m. erlendum viðskiptavinum er lúta að orkumálum og jarðvarmavirkjunum.

Við búum yfir mikilli reynslu af meðferð mála hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins og ágreiningsmálum hjá ríkisskattstjóra sem og málsvörnum í sakamálum hjá dómstólum er varða skattalagabrot.

 • Verkefni sem við höfum sinnt á þessu sviði eru m.a. eftirfarandi:
 • Aðstoð vegna meðferðar skattamála hjá ríkisskattstjóra.
 • Aðstoð við kærur skattamála til yfirskattanefndar.
 • Skattalegar áreiðanleikakannanir.
 • Aðstoð vegna virðisaukaskattsmála, svo sem vegna:
  • Frjálsrar og sérstakrar skráningar.
  • Rafrænnar þjónustu og sölu yfir landamæri.
  • Skráningar, afskráningar og samskráningar á virðisaukaskattsskrá.
  • Almennra virðisaukaskattsmála fyrirtækja.
  • Aðstoða vegna meðferðar tolla og vörugjalda.
 • Ráðgjöf vegna tekjuskatts, útsvars, fjármagnstekjuskatts og tryggingagjalds o.fl., svo sem vegna:
  • Tekjuskattshlutföll einstaklinga og lögaðila.
  • Gjaldfærðs rekstrarkostnaða í rekstri félaga.
  • Staðgreiðslu skatta.
  • Vaxta, arðs, söluhagnaðar, leigutekna o.fl.
  • Launþegasamband og verktakasamband.
 • Rágjöf vegna samninga í rekstri, svo sem við kaup á félögum, hlutafé, atvinnurekstrareignum o.fl.
 • Alþjóðleg skattlagning.
 • Tvísköttunarsamningar.
 • Milliverðlagning.
 • Hagsmunagæsla vegna meðferðar mála hjá skattrannsóknarstjóra. ríkisins og sérstökum saksóknara.
 • Hagsmunagæsla við meðferð sektarmála hjá yfirskattanefnd.
 • Hagsmunagæsla vegna refsimála fyrir dómi.